REMAR
BUDOWNICTWO EKOLOGICZNEtrwa ładowanie strony...

Odbudowa Zamku Królewskiego w Nowym Sączu

Kilka dni temu odbył się wykład na temat odbudowy Zamku Królewskiego w Nowym Sączu.

Prowadzącą wykład była pani prof. dr hab. inż. arch. Ewa Węcławowicz-Gyurkovich, Dyrektor Instytutu Historii Architektury i Konserwacji Zabytków Politechniki Krakowskiej. Pani profesor opowiadał o nowej architekturze w historycznych zamkach Europy Zachodniej. Miała miejsce również prezentacja „Trwała ruina, rekonstrukcja, kreacja architektoniczna. Problematyka ochrony i rewaloryzacji i zagospodarowania obiektów w ruinie”

Niezależnie od teoretycznych dywagacji na temat sposobów i możliwości odbudowy naszego i innych zamków, informujemy iż jesteśmy gotowi podjąć się takiego  przedsięwzięcia :-)

Propozycja odbudowy zamku w Nowym Sączu

źródło: starosadeckie.info

Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska, Flagi