REMAR
BUDOWNICTWO EKOLOGICZNEtrwa ładowanie strony...

Kontakt

telefon/fax
18 547 65 68

e-mail
biuro@remar.company

odwiedź nas
lokalizacja firmy »Realizacje

Zapytania ofertowe

Data: 2018-10-02

Zapraszamy do składania ofert w ramach zamówienia ogłoszonego zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Skrócony opis przedmiotu zamówienia:

  1. Przedmiotem zamówienia jest budowa centrum turystyczno - rekreacyjnego w Starym Sączu w ramach projektu pn."Nad Starosądeckim Stawem - budowa centrum turystyczno-rekreacyjnego w Starym Sączu " Działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.1Rozwój lokalnych zasobów subregionów -SPR współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020".
  2. W ramach realizacji przedmiotowego zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania następujących robót budowlanych:
    1. BUDOWA OBIEKTU RESTAURACYJNO – KONFERENCYJNEGO DOSTOSOWANEGO DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
    2. BUDOWA AQUAPARKU ZE ZJEŻDŻALNIĄ
    3. BUDOWA I WYKONANIE INFRASTRUKTURY ZEWNĘTRZNEJ
    4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Zapytaniu ofertowym i załącznikach do niego.

ZMIANA Z DNIA 04.10.2018
Zamawiający dokonał zmiany treści Załącznika nr 2 do Zapytania ofertowego. Przedłużono w związku z powyższym termin składania ofert do dnia 19.10.2018 r. do godz. 13:00.
Właściwa treść zmienionego Załącznika nr 2, Zapytania ofertowego znajduje się w plikach zamieszczonych do niniejszego Zapytania ofertowego.

 Załączniki:

Zmodyfikowane załączniki:

OGŁOSZENIE  O WYBORZE  OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska, Flagi