Budynek Magazynu Centralnego Archiwum Uczelni w Miękini

Lokalizacja: Miękini
Rozpoczęcie prac: Marzec 2022

Opis inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budynek Magazynu Centralnego Archiwum Uczelni w Miękini z naziemnym przeciwpożarowym zbiornikiem wodnym, stacją transformatorową oraz infrastrukturą techniczną zewnętrzna i wewnętrzną. Budynek składa się z magazynu archiwum, budynku biurowego, wiaty magazynowej oraz
budynku technicznego.

Całość inwestycji obejmuje:

Galeria realizacji

Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska, Flagi