Apartamenty mieszkalne

Lokalizacja: Kraków, ul. Lindego
Rozpoczęcie prac: październik 2019

Rozbudowa, przebudowa oraz nadbudowa istniejącego budynku biurowo usługowego z przeznaczeniem na apartamenty mieszkalne z instalacjami wewnętrznymi:

wraz z przebudową przyłącza ciepłowniczego, przebudową instalacji zewnętrznej wodociągowej oraz kanalizacji deszczowej, przebudową instalacji oświetleniowej, przebudową przyłącza telekomunikacyjnego.

 

Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska, Flagi