Budowa stacji paliw

Lokalizacja: Łużna
Termin prac: Wrzesień 2018 - Czerwiec 2019

Przedmiot inwestycji

Budowa stacji paliw obejmującej: zbiorniki paliw, LPG, AdBLUE, wiatę z przestrzenią do tankowania, stację kontroli pojazdów, pawilon stacji paliw, myjnię ręczną, zbiornik magazynowy wody do celów pożarowych wraz ze stanowiskiem czerpalnym, znak cenowy i inne znaki informacyjne instalacje i infrastrukturę techniczną i technologiczną oraz przebudowa i rozbudowa: wewnętrznego układu komunikacyjnego wraz z miejscami postojowymi, infrastruktury technicznej obejmującej: przyłącza i instalacja wodociągowa z istniejącej studni, przyłącza i instalacje kanalizacji sanitarnej, deszczowej i technologicznej, instalacje elektroenergetyczne i oświetlenie terenu, instalację gazową, szczelne zbiorniki na nieczystości ciekłe, szczelne zbiorniki technologiczne, zbiornik retencyjny wody opadowej.

Dane podstawowe inwestycji

Powierzchnia zabudowy: 400,3m²
Powierzchnia netto: 157,71m² + 178,90m² = 336,61 m²
Powierzchnia użytkowa: 136,65m² + 178,90m² = 315,55 m²
Powierzchnia całkowita: 400,32m²
Kubatura: 2564 m³
Dach skośny wielospadowy: 15°
Wysokość kalenicy: 7,54m
Gabaryty: 24,86m x 20,88m
Ilość kondygnacji: 1

Galeria realizacji

Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska, Flagi