Budynek handlowo-usługowy

Firma Remar zakończyła w maju 2017 roku kolejną inwestycję, której przedmiotem była budowa budynku handlowo - usługowego, z wewnętrznymi instalacjami, wewnętrznym układem komunikacyjnym, miejscami parkingowymi, pylonem reklamowym, infrastrukturą techniczną położonych w Trzebini przy ul. Kościuszki.

Opis obiektu

Pawilon jest budynkiem jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym, składającym się zasadniczo z dwóch głównych brył połączonych ze sobą prostopadle, tworzących kształt litery „T”. Przekryty jest dachem płaskim o kącie nachylenia wynoszącym 3%. W budynku znajdują się cztery lokale użytkowe zawierające sale sprzedaży oraz pomieszczenia socjalno-biurowe i magazynowe. Ponadto w budynku zaprojektowano toaletę ogólnodostępną, przystosowaną do korzystania przez osoby niepełnosprawne, dwie wymiennikownie, pomieszczenie rozdzielni elektrycznej i pomieszczenie gospodarcze dostępne bezpośrednio z terenu wokół budynku.

Przedmiotowy pawilon został zaprojektowany w taki sposób, aby oddzielić dostęp do części ogólnodostępnej od strefy, w której odbywać się będzie dostawa towarów. Wejścia główne do lokali użytkowych zlokalizowano w północnej części budynku, od strony ul. Kościuszko, naprzeciw parkingu dla samochodów osobowych. Dostawa towaru odbywać się będzie po stronie południowej, gdzie zaprojektowano plac manewrowy dla samochodów ciężarowych.

Budynek łącznie posiada 21 wejść: 4 wejścia główne dla klientów, 6 wyjść ewakuacyjnych (w tym 3 z lokalu użytkowego nr 1), 6 wejść do zaplecza socjalno-biurowego i magazynów (z których część stanowi wyjścia ewakuacyjne z zaplecza oraz służy do dostawy towarów), wejście do toalety ogólnodostępnej oraz do pomieszczeń technicznych i brama do dostaw towarów do lokalu nr 1.

Charakterystyczne parametry techniczne:

GALERIA REALIZACJI

Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska, Flagi