Budynek mieszkalny wielorodzinny

Lokalizacja: Kraków, ul. Filtrowa/ul. Lindego
Prace budowlan: luty 2017 - październik 2018

Opis inwestycji

Prace wykonane przez firmę REMAR obejmowały nadbudowę, rozbudowę i przebudowę istniejącego budynku warsztatowo-garażowego na budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami wraz z wewnętrznymi instalacjami:

oraz:

Dane charakterystyczne budynku

Powierzchnia zabudowy budynku: 828,77 m2
Ilość kondygnacji nadziemnych: 5
Kubatura obiektu: 8722,23 m3
Ilość lokali mieszkalnych: 40
Ilość lokali usługowo-handlowych (parter): 1
Ilość stanowisk postojowych (garaże indywidualne): 18
Ilość stanowisk postojowych poza budynkiem: 24

GALERIA REALIZACJI

Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska, Flagi