Budynek usługowy (stacja paliw) z funkcją gastronomiczną

Lokalizacja: Kraków
Realizacja: Wrzesień 2019 - Marzec 2020

Przedmiot inwestycji

Budowa budynku usługowego z funkcją gastronomiczną wraz z wewnętrznymi instalacjami wod.-Kan., Wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, c.o., Elektrycznej wraz z wewnętrznymi instalacjami na zewnątrz budynku wod.-Kan, elektryczną oraz opadową wraz z zagospodarowaniem terenu tj. Budową wewnętrznego układu komunikacyjnego, naziemnych miejsc postojowych, zewnętrznego utwardzonego miejsca do gromadzenia odpadów stałych oraz nośnika reklamowego jako i etap inwestycji pn.:
Budowa dwóch budynków usługowych z funkcją gastronomiczną z wewnętrznymi instalacjami wod.-Kan., Wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, c.o., Elektrycznej wraz z wewnętrznymi instalacjami na zewnątrz budynku wod.-Kan, elektryczną oraz opadową,oraz budową stacji paliw płynnych i lpg tj. Pawilonu stacji paliw wraz z wewnętrznymi instalacjami wod.-Kan., Wentylacji mechanicznej, c.o., Elektrycznej wraz z wewnętrznymi instalacjami na zewnątrz budynku wod.-Kan, elektryczną oraz opadową, budową dwóch podziemnych, dwukomorowych zbiorników na paliwo płynne i jednego podziemnego zbiornika lpg, wiaty, rurociągów technologicznych, wraz z zagospodarowaniem terenu tj. Budową wewnętrznego układu komunikacyjnego, miejsc postojowych, zewnętrznych utwardzonych miejsc do gromadzenia odpadów stałych oraz nośników reklamowych.

Galeria realizacji

Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska, Flagi