Kontakt

telefon/fax
18 547 65 68

e-mail
biuro@remar.company

odwiedź nas
lokalizacja firmy »Realizacje

Centrum turystyczne


remarland_logo

Centrum już otwarte! Odwiedź: www.remarland.pl


Firma Renata Golonka RE MAR rozpoczęła realizacje projektu pn. "Nad Starosądeckim Stawem - budowa centrum turystyczno-rekreacyjnego w Starym Sączu„ dofinansowanego w ramach Działania 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionów -SPR współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020", na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPMP.06.03.01-12-0494/16-00 XVII/358/FE/18 z dnia 22.08.2018 r.

W ramach projektu powstaną m.in.:

Bezpośrednim celem realizacji projektu jest wzrost pozycji konkurencyjnej firmy Renata Golonka RE MAR w wyniku rozszerzenia oferty o dodatkowe produkty i usługi dedykowane dla nowych i poszerzonych grup odbiorców, w tym produkty regionalne oraz wzrost zatrudnienia i długofalowego potencjału rozwoju firmy i subregionu, w wyniku budowy centrum turystyczno-rekreacyjnego „Nad Starosądeckim Stawem”.

Celami ogólnymi-długofalowymi realizacji projektu w obszarze społeczno-gospodarczym są:

Wartość projektu netto 5 997 500 PLN w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej 3 298 625 PLN.

logo_dofinansowanie

Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska, Flagi