Przebudowa i rozbudowa budynku usługowego

Lokalizacja: Niepołomice
Rozpoczęcie prac: Maj 2019

PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przebudowa i rozbudowa budynku usługowego w Niepołomicach na budynek usługowy z dwoma lokalami mieszkalnymi wraz z instalacjami wewnętrznymi: wod-kan, co. gaz, elektryczne, wentylacja mechaniczna z klimatyzacja, wewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej, oświetlenie zewnętrzne budynku wraz z WLZ, z przyłączami: wody, kan. sanit., gazu, kan. deszczowej z przekładka wraz z separatorem produktów ropopochodnych, budowa i przebudowa dwóch zjazdów, budowa drogi wewnętrznej, dojść ( chodniki, place wewnętrzne ) i miejsc postojowych dla samochodów osobowych, muru oporowego. Rozbiórka budynku usługowego w Niepołomicach.

Przebudowa i rozbudowa budynku nr 11 polega na:
- przebudowie klatki schodowej na pomieszczenia usługowe,
- przebudowie poddasza użytkowego,
- podniesieniu ścianki kolankowej,
- przebudowie dachu: budowa dwóch lukarn,
- rozbudowie budynku od strony zachodniej i południowej na pomieszczenia usługowe z dwoma lokalami mieszkalnymi wraz z instalacjami wewnętrznymi w budynku: elektryczna wod. - kan., gazowa, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, instalacji c.t. i wody lodowej dla wentylacji oraz przyłączami: elektrycznym, wody, kan.- sanit., gazu, kan. deszczowej z przekładka wraz z separatorem produktów ropopochodnych, przebudowie nawierzchni utwardzonych z droga wewnętrzną i miejscami postojowymi dla samochodów osobowych, przebudowa zjazdów.

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE PROJEKTOWANEJ ROZBUDOWY

Powierzchnia zabudowy 856,60m2
Powierzchnia użytkowa 2.042,45m²
Kubatura 8.395,00m3
Długość 59,62m
Szerokość 25,21m
Wysokość (do kalenicy) 12,47m

GALERIA REALIZACJI

Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska, Flagi