CENTRUM KONGRESOWO ROZRYWKOWE

Lokalizacja: Krynica Zdrój
Rozpoczęcie prac: Sierpień 2018

Zostaliśmy wybrani na Generalnego Wykonawcę nowopowstającego centrum-kongresowo rozrywkowego w samym centrum Krynicy-Zdrój

Dawne Kino Jaworzyna od kilku lat stało puste. Budynek popadał w ruinę i obwieszony reklamami szpecił centrum miasta. Przyjezdni, podziwiający znajdujący się nieopodal pomnik Jana Kiepury, często pytali dlaczego ten teren nie jest zagospodarowany. Od lipca, prywatny inwestor prowadzi na tym miejscu prace. Budynek Kina Jaworzyna musiał zostać rozebrany, a na jego miejscu powstaje centrum kongresowo-rozrywkowe

Przedmiot inwestycji

Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku usługowo-handlowego  wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną, w tym zewnętrzną instalację wody i przyłącz wody, kanalizację sanitarną, kanalizację deszczową, instalację elektryczną, drogi, place i miejsca postojowe oraz dwa wjazdy na działkę.

Zagospodarowanie terenu

Z uwagi na duże różnice wysokościowe na terenie program funkcjonalny realizowany jest na dwóch poziomach. Poziom niższy w części południowo-zachodniej działki przeznaczony jest dla obsługi komunikacyjnej, a w szczególności obsługi straży pożarnej, dlatego zaprojektowano drogę pożarową przebiegającą wzdłuż dłuższego budynku. Pomiędzy projektowaną drogą wewnętrzną a ulicą znajdują się tereny zielone o przeznaczeniu rekreacyjnym zgodnie z wytycznymi miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Wjazd na niższy poziom odbywał się będzie poprzez zjazd publiczny. Poziom wyższy stanowił będzie garaż otwarty na około 100 miejsc postojowych obsługiwany przez projektowany drugi zjazd publiczny. Z poziomu tego będzie się też odbywała dostawa towarów do zaplecza budynku. Drzewa kolidujące z projektowaną budową przeznaczono do wycinki.

Obiekt zostanie wyposażony w instalację kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej i wody realizowane na warunkach poszczególnych gestorów. Wzdłuż nowej drogi wewnętrznej  oświetlenie zewnętrzne. Przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej na bazie istniejących.

Zestawienie powierzchni

Zestawienie powierzchni PRZED ROZBUDOWĄ I PRZEBUDOWĄ:
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 1159,55 m2
KUBATURA 7909,00 m3
POWIERZCHNIA ZABUDOWY 872,00 m²

Zestawienie powierzchni OBJĘTEJ ROZBUDOWĄ I PRZEBUDOWĄ:
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 10373,78 m2
KUBATURA 74 457,50 m3
POWIERZCHNIA ZABUDOWY 2959,00 m²

Zestawienie powierzchni PO ROZBUDOWIE I PRZEBUDOWIE:
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 11533,33 m2
KUBATURA 82 366,50 m3
POWIERZCHNIA ZABUDOWY 3831,00 m²

Zestawienie powierzchni UŻYTKOWEJ: 100,00 %
USŁUGI KULTURY 3403,07 m2 29,51 %
USŁUGI EKSPOZYCYJNO-WYSTAWIENNICZE
2678,01 m2 23,22 %
USŁUGI HANDLU MOŻLIWE DO REALIZACJI = 400 + 1159,55
1559,55 m2 13,52 %
USŁUGI GASTRONOMI 325,84 m² 02,83 %
KOMUNIKACJA OGÓLNODOSTĘPNA 1949,12m² 16,90 %
GARAŻ 1617,74 m² 14,02 %

Powierzchnia objęta przebudową = 1159,55 m2

Galeria realizacji

Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska, Flagi