Szpital Wielospecjalistyczny Kraków

Lokalizacja: Kraków, ul. Skotnicka
Realizacja: 2016

Firma REMAR własnie zakończyła budowę nowoczesnego budynku dla szpitala wielospecjalistycznego w Krakowie przy ul. Skotnickiej.
Budynek został oddany inwestorowi w stanie surowym, zgodnie z umową.

Rozwiązania konstrukcyjno materiałowe

Zastosowany układ konstrukcyjny jest układem szkieletowym słupowo-płytowym. Konstrukcję  budynku stanowią ściany zewnętrzne, łupy oraz stropy żelbetowe monolityczne, krzyżowo zbrojone. Sztywność przestrzenną w kierunku podłużnym zapewnia fundamentowa płyta denna. Główne piony komunikacyjne, klatki schodowe zostały wykonane w technologii żelbetowej.

Dane obiektu

Do naszych zadań oprócz budowy samego obiektu należało

Historia realizacji

Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska, Flagi