Ścieżka edukacyjno-przyrodnicza w koronach drzew w Ciężkowicach

Lokalizacja: Ciężkowice
Rozpoczęcie prac: Czerwiec 2021

Zakres prac

W ramach realizacji zostaną wykonane liczne elementy takie jak stanice rowerowe, punkty widokowe, tężnie, łazienki mineralne, trasy turystyczne w koronach drzew, rozmieszczone na terenach kilku gmin w obrębie Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego.  Projektem objęte jest zagospodarowanie działki nr 511/15 położonej w Ciężkowicach, na której planowana jest budowa Ścieżki edukacyjno-przyrodniczej w koronach drzew  z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą techniczną.

Galeria realizacji

Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska, Flagi